TLAKOVÉ SKÚŠKY

V súlade s odporúčaním C.I.P. a zmysle ustanovení zákona o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov SR vykonáva skúšobňa overovanie zbraní tzv. tlakovou skúškou, pri ktorej je zbraň vystavená pôsobeniu vyššieho tlaku prachových plynov, vznikajúcich pri použití špeciálneho skúšobného streliva.
 
Držiteľom zbraní sprostredkujeme a dohodneme termín predloženia zbrane na kusové overenie novej zbrane, pri výmene hlavnej častí zbrane, alebo pri dovoze zbrane bez platnej skúšobnej značky.