PRESS

Spolupráca v odbornej tlači

Október 2020

Ďakovný list za podporu usporiadania III. ročníka pohára prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov

Október 2020

III. ročník Pohár prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov 4.10.2020 Stará Ľubovňa

August 2020

Katalóg prehliadok poľovníckych trofejí, prehľad zveri ulovenej na južnom Zemplíne v sezóne 2019/2020